کیانوش قلاوند

خورنا: رایزن علمی ایران در شبه قاره طی اطلاعیه ای اسامی برگزیدگان جشنواره دانشجویان برتر شبه قاره ی کهن در سال ۲۰۱۳ را اعلام کرد که نام دکتر کیانوش قلاوند در میان اسامی پنج فرد برگزیده ی…