کی؟هان!

درست فردای روزی که کیهان در “خبر ویژه” خود با عنوان “روزنامه‌های زنجیره‌ای نسخه فارسی صدای آمریکا در ایران”، زمین و زمان را بهم می‌دوخت تا این ادعای خود را به اثبات برساند، پاسکاری‌های دوقلوی فارس و کیهان نتیجه داد. پاس این دوقلوی بهم چسبیده که از لحظه اعلام معرفی اسامی کابینه دمی از کار ننشستند تا…