کوی شهدای اندیمشک

aaaaaaaaaaaa-300x200

قفل سه ساله ی ساخت پروژه ی منطقه ی جدید شهری اندیمشک شکست

خورنا : بالاخره با پیگیری های مجدانه شهردار و شورای اسلامی شهر اندیمشک ساختمان نیروی انتظامی تخریب شد تا گره و بار ترافیکی فراوانی…