کوی امیر اندیمشک

خورنا – فریدون حسنوند گفت: کار احداث مسجد ، جدول بندی,اسفالت, فضای سبز مدرسه و مرکز بهداشت کوی امیر را من به عنوان نماینده پیگیری و بودجه آن را تأمین می نمایم و در آینده نزدیک کار احداث آنها شروع خواهد شد. به گزارش داریا نیوز ، فریدون حسنوند نماینده پر تلاش مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی جمعه…