کوچ پرندگان

خورنا: هرساله با آغاز مهاجرت پرندگان شکاری به خوزستان، گروهی از متخلفان جهت صید این پرندگان به صورت غیرقانونی اقدام مي‌كنند و این فصل به عنوان “فصل بازگیری” معروف است. در این فصل برخورد شدیدتری با متخلفان شكار در سطح استان خوزستان انجام مي‌شود. حسن آقا شیرمحمدی، رییس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز، در اين زمينه گفت: همزمان…