کوچه‌های آبادان

37
خورنا: حفاری‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی شهر آبادان این روزها صدای شهروندان مناطق مختلف را درآورده است و خواهان رسیدگی جدی مسئولان به این وضعیت شده‌اند. معضل حفاری و کنده کاری‌ها بر تن زخمی شهر آبادان معضلی دیرینه است و به پروژه‌های…