کوهنوردان مسجد سلیمان

خورنا: کوهنوردان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در یک برنامه ورزشی دیگر توانستند ضمن صعود و فتح سومین سومین قله مرتفع کشور پرچم پرافتخار کشورمان و شرکت ملی نفت ایران را بر فراز به اهتزاز درآورند. به گزارش خورنا از مسجدسلیمان، سومین قله مرتفع کشور تسلیم عزم و اراده پولادین کوهنوردانی شد که 2 هزار کیلومتر را برای…