کوشک حمیدیه

خورنا: مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان گفت: درراستای ارج نهادن به فرهنگ بومی منطقه ،کوشک حمیدیه به مرکز فرهنگی برای مردم حمیدیه تبدیل خواهد شد و همه مقدمات در این زمینه فراهم شده است. حیدری خاطر نشان کرد: با توجه به وظیفه میراث فرهنگی در حفظ و احیای آثار تاریخی و پاسداشت فرهنگ بومی ، و…
خورنا: مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان گفت: کوشک حمیدیه از عرصه‌های ثبت ملی است و قرار نیست به شهرداری حمیدیه تحویل داده شود. افشین حیدری اظهار کرد: کوشک حمیدیه از عرصه‌های ثبت ملی شده است و امکان ندارد این اثر ثبت شده ملی به شهرداری تحویل شود و اصلا امکان تحویل آن به هیچ سازمان و نهاد دیگری وجود ندارد. وی…