کوشک حمیدیه از میراث فرهنگی این شهرستان

خورنا: کوشک حمیدیه از میراث فرهنگی این شهرستان این روزها در انتظار تلنگری برای شکست و یا حمایتی برای بقاست. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، چندی پیش گزارشی مبنی بر «بازیابی تاریخ حمیدیه در انتظار همت میراث فرهنگی» در خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن به توافقات صورت گرفته بین میراث فرهنگی استان و فرماندار حمیدیه اشاره‌ای…