کود

خورنا/ اداره تعاون روستایی شهرستان شوشتر از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۳ هزار و ۳۵ تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان شوشتر توزیع کرده است. وی اضافه کرد: عمده کودهای توزیع شده از نوع اوره، سوپر فسفات و پتاسه بوده و در این زمینه همه تلاش خود را برای ارائه بهترین نوع کود داشته است. رئیس…