کودکان و نوجوانان

37
خورنا: کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری خرمشهر و بندر امام سالروز شهادت کامبیز (یوسف) ملک شامران را گرامی داشتند. در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز بندر امام به همین مناسبت شخصیت این نویسنده در قالب اجرای فعالیت…
37
خورنا: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از استقبال بچه‌های رامهرمزی زمان فعالیت ایستگاه علمی ویژه‌ کودکان و نوجوانان را تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، ایستگاه علمی ویژه‌ کودکان و نوجوانان اوایل مهرماه سال جاری توسط…