کودکان و نوجوانان خوزستانی

خورنا: کودکان و نوجوانان خوزستانی با ساخت و ارسال 9 فیلم در نخستین جشنواره‌ سراسری پویانمایی رضوی شرکت کردند. «کبوتر حرم» از کانون شهرستان بندر ماهشهر، «مهمان‌نواز مهربان» از کانون شهرستان مسجدسلیمان، «عروسکم گم شد»، «شیرهای خشمگین» و «نذری» از کانون شماره پنج شهرستان اهواز، «یک روز من و مامان و بابام رفتیم مشهد»، «لانه‌ای در حرم» و «مار و…