کودکان و نوجوانان امیدیه

خورنا: مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امیدیه از برگزاری کلاس‌های نجوم برای کودکان و نوجوانان این شهرستان خبر داد. منصوره محمدی اظهار کرد: نوجوانان امیدیه از فعالیت‌های علمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک این شهرستان استقبال می‌کنند. وی با بیان این که دانش آسمان و ستارگان و اتفاقاتی که در سیارات دیگر می‌افتد یا به زبانی…