.کوت امیر

خورنا- رحیم کعب عمیر، عضو منتخب شورای شهر اهواز و مسئول استملاک و آزاد سازی مسیرهای انتقال آب به عرصه های بحرانی ریزگردها در خوزستان طرح خود را درخصوص مبارزه با ریزگردهای شهر اهواز در دو کانون فوق بحرانی مطرح کرد. ۱٫نهر کوپال: با احداث ایستگاه پمپاژ به روی رودخانه کارون بالاتر از ملاثانی روستای سیدحسن جاده مسجدسلیمان و…