.کوت امیر

خورنا- رحیم کعب عمیر، عضو منتخب شورای شهر اهواز و مسئول استملاک و آزاد سازی مسیرهای انتقال آب به عرصه های بحرانی ریزگردها در خوزستان طرح خود را درخصوص مبارزه با ریزگردهای شهر اهواز در دو کانون فوق بحرانی مطرح کرد. ۱٫نهر کوپال: با احداث ایستگاه پمپاژ به روی رودخانه کارون بالاتر از ملاثانی روستای سیدحسن جاده مسجدسلیمان و انتقال آب به منشاء کوپال در منطقه هفتکل و لایروب کوپال از بالا تا هور شریفیه و برداشتن موانع براحتی میتوان هور خشک شده را مرطوب ساخته و به حالت اول برگرداند. ۲٫نهر مالح: الف: با احداث ایستگاه پمپاژ و… در ادامه بخوانید