کنگره ملی شعر خلیج فارس

خورنا: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هندیجان درگفتگو با خبرنگارما گفت: فراخوان چهارمین کنگره ی ملی شعر خلیج فارس به تمام کشورارسال شده و مهلت ارسال آثار تا پایان بهمن ماه می باشد و زمان برگزاری کنگره دهم اردیبهشت همزمان با روز ملی خلیج فارس بروی اسکله زیبایی بندربحرکان واقع در جنوب شرقی بندرهندیجان برگزارخواهد…