کنکور

رئیس شورای نظارت استانی آموزشکده های فنی و حرفه ای خوزستان گفت :

خورنا رئیس شورای نظارت استانی آموزشکده های فنی و حرفه ای خوزستان گفت: این استان بالاترین رقم افراد پشت کنکوری در ۱۰ سال اخیر در کشور را دارد. سید بهزاد علوی پبس از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه اولین…