کنکور کاردانی دانشگاه آزاد 92

خورنا: ثبت‌نام داوطلبان بدون آزمون دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد از ساعت 9 صبح فردا شنبه پنجم مرداد ماه 92 آغاز می‌شود. به گزارش ایسنا ثبت‌نام داوطلبان بدون آزمون دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد از فردا از طریق سایت مرکز…