کنفرانس ملی کارون

در کنفرانس ملی کارون مطرح شد

به گزارش پایگاه خبری خورنا به نقل از خبرگزاری مهر  سید حسین فاضلی در نشست خبری که پیش از ظهر امروز برگزار شد، اظهار کرد: کنفرانس ملی رودخانه کارون به عنوان نخستین کنفرانس علمی این رودخانه دارای ویژگی های بارزی است که آن را به عنوان یک کنفرانس شاخص کرده است. نشست های خبری و سمینارهای علمی ماهانه قبل…