کنفرانس خبری کاترین اشتون وین

خورنا: صداوسیما کنفرانس خبری مشترک ظریف و اشتون را بایکوت کرد. به گزارش خبرنگار «تیک» Tik.ir، باوجود اینکه نزدیک به یک ساعت از پایان کنفرانس خبری مشترک ظریف و اشتون می گذرد، هیچ یک از شبکه های صداوسیما از جمله شبکه خبر اشاره ای به نتیجه مذاکرات نکردند. شبکه ی خبر نیز هم اکنون در حال پخش اخبار مربوط به…