کنفرانس خبری ظریف وین

37
خورنا: صداوسیما کنفرانس خبری مشترک ظریف و اشتون را بایکوت کرد. به گزارش خبرنگار «تیک» Tik.ir، باوجود اینکه نزدیک به یک ساعت از پایان کنفرانس خبری مشترک ظریف و اشتون می گذرد، هیچ یک از شبکه های صداوسیما از…