کنفدراسیون فوتبال آسیا

خورنا / بیگلری – طی حکمی از سوی علی نجفی مدیرعامل باشگاه ملی حفاری ایران محسن بهمنی عضو سابق هیئت مدیره سابق باشگاه فرهنگ رامهرمز بعنوان سرپرست تیم های جوانان و امید منصوب شد. به گزارش خورنا ، محسن بهمنی دارای مدرک c کنفدراسیون فوتبال آسیا می باشد…