کنفدراسیون آسیا

خورنا: نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز از ورزشگاه‌های اهواز و آبادان دیدن می‌کنند. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا که برای بررسی وضعیت باشگاه‌های کشورمان به ایران سفر کرده‌اند قرار است امروز از اهواز و آبادان بازدید کنند.