کنسرت مرتضی پاشایی ماهشهر

خورنا: کنسرت مرتضی پاشایی در ماهشهر با کیفیت خوب و رضایت مندی مردم برگزار شد. به گزارش خورنا، کنسرت مرتضی پاشایی در ماهشهر با کمی تاخیر اما با کیفیت خوب و رضایت مندی مردم برگزار شد. دلیل تاخیر در برنامه مرتضی پاشایی تاخیر در سفر اعلام شد. گفتنی است مرتضی پاشایی طبق برنامه قرار بود…