کنسرت ˈعلی اصحابیˈ دزفول

37
خورنا: جنگ شادی که قرار بود با حضور جمعی از هنرمندان و نیز ˈعلی اصحابیˈ از خوانندگان مطرح کشور در تالار مهتاب دزفول برگزار شود لغو شد. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دزفول روز شنبه…