کنده کاری ها و حفاری در معابر عمومی اندیمشک ساماندهی می شوند .

خورنا : کنده کاری ها و حفاری در معابر عمومی اندیمشک ساماندهی می شوند . سرپرست فرمانداری شهرستان اندیمشک در نشست هماهنگی و بررسی مشکلات عمرانی این شهرستان با بیان این مطلب افزود:این کنده کاری ها و حفاری ها برای شهروندان مشکلاتی را بوجود آورده است و دستگاههای اجرایی خدمات رسان لازم است نسبت به نظم دهی و ساماندهی آن…