کم زلزله خیز ترین استان کشور

خورنا: رئیس مرکز پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی گفت: بیشترین جمعیت شهرهای پر لرزه‌ ایران بر روی گسل‌های فعال متمرکز شده‌اند و از آنجایی که همه شهرها لرزه خیز نیستند می‌توان با ایجاد پایتخت جدید امکان امدادرسانی را در زمان وقوع زلزله برای این شهرها فراهم کرد. به نقل از مهر، مهدی زارع،…