کم آبی

خورنا شواهد نشان می دهد حداقل از ۴۰۰ سال پیش که سی و سه پل اصفهان ساخته شده است عرض و بستر رودخانه زاینده رود در مقطع شهر اصفهان بی تغییر باقی مانده است حتی اگر رودخانه به هر…
37
خورنا عبدالحسن مقتدایی ظهر امروز در جلسه توسعه کشاورزی و شیلات که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مشکل تامین آب کشاورزان به‌ویژه در حوضه کرخه و مارون به دلیل نبود برنامه‌ریزی صحیح است و در این زمینه…
خورنا عبدالحسن مقتدایی در جلسه توسعه شیلات و شهرک‌های کشاورزی که امروز، ۱۶ آذرماه در محل استانداری برگزار شد، عنوان‌کرد: ۱۵ سال است که وضعیت تأمین آب کشاورزی و عدم هماهنگی بین سازمان آب و برق جهاد کشاورزی هر…