کم آبی شهر حسینیه

خورنا- میثم مرادی/ شهر حسینیه در شمال خوزستان و علی رغم فاصله نزدیک با رودخانه های دز و کرخه و در محاصره سدها ولی در قحطی اب به سر می برد . مردمان این شهر روزانه دو ساعت از آب شهری بهرمند میشوند و همین مقوله مشکلات گسترده ای برای مردم این منطقه ایجاد کرده است! به راستی مردمان شهری…