کم آبی خوزستان

خورنا: خوزستان با وجود گذشت 25 سال از پایان دوران سخت جنگ تحمیلی همچنان تشنه است و با کم و کاستی‌های آب و شوری آن می‌سازد. خوزستان با وجود گذشت 25 سال از پایان دوران سخت جنگ تحمیلی همچنان تشنه است و با کم و کاستی‌های آب و شوری آن می‌سازد. در این بین مسئولان بنا…