کمیسیون محیط زیست

خورنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک از ارائه پیشنهاد تشکیل کمیسیون محیط زیست به شورای اسلامی این شهر به منظور مشارکت مردم در این زمینه خبر داد. ˈمهدی سراج الدینˈ روز پنج شنبه به خبرنگار ایرنا افزود: هدف از تشکیل این کمیسیون، مشارکت جدی و همه…