کمیسیون ماده ده احزاب در جلسه امروز خود با تاسیس حزب ندای ایرانیان موافقت کرده است.

خورنا سخنگوی وزارت کشور از اخذ مجوز حزب ندای ایرانیان خبر داد. حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اعلام این خبر گفت: کمیسیون ماده ده احزاب در جلسه امروز خود با تاسیس حزب ندای ایرانیان موافقت کرده است.