کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز

خورنا: یکی از اعضای شورای شهر اهواز رسیدگی و توجه به مساجد را از اولویتهای فرهنگی شورای اسلامی شهر اهواز عنوان کرد. به گزارش مهر، قربانعلی سعادت نیا در نشست مشترک با مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با بیان اینکه انتظارات مردم از شورای شهر اهواز در حد تقاضایی است که از نمایندگان مجلس دارند، اظهار کرد:…