کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی

دارایی ۲

انتقاد تند و بی سابقه نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی از شورای شهر

خورنا – صید عیسی دارایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از اینکه هیچ نظارتی بر عملکرد اعضای شوراهای شهر…