کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

37
خورنا: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان تکلیف گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها را مشخص کرد تا با رفع ابهام مطرح شده از سوی شورای نگهبان دولت اختیار داشته باشد گام دوم…