کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

خورنا: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان تکلیف گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها را مشخص کرد تا با رفع ابهام مطرح شده از سوی شورای نگهبان دولت اختیار داشته باشد گام دوم را همزمان با بهار 93 آغاز کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس با تامین نظر شورای نگهبان، اجرای فاز دوم…