کمیسیون آموزشی مجلس

خورنا: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی موضوع بازگشت پنج‌شنبه‌ها به تقویم تحصیلی دانش‌آموزان را با جدیت دنبال خواهد کرد. عباس مقتدایی خوراسگانی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص تعطیلی پنج‌شنبه‌های مدارس گفت: موضوع تعطیلی پنج‌شنبه‌ها از مباحثی است که در دولت قبلی به‌کرّات توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و با حضور وزیر آموزش و پرورش وقت مورد بررسی قرار گرفت. وزیر آموزش و پرورش دوره قبل قول داد که در سال تحصیلی آینده موضوع تعطیلی مدارس را خاتمه خواهد داد. وی در ادامه افزود: استدلال نمایندگان و مجموعه کمیسیون آموزشی… در ادامه بخوانید