کمیسون شورا

خورنا: با برگزاری انتخابات داخلی بین 9 عضو شورای اسلامی شهر شادگان رؤسای کمیسیون‌های داخلی این شورا مشخص شدند. عضو شورای اسلامی شهر شادگان با اعلام خبر انتخاب رؤسای کمیسیون‌های داخلی شورای این شهر اظهار کرد: پس از انتخابات صورت گرفته بین اعضای شورای اسلامی شهر، محمود حسونی‌زاده به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمد آلبوخنفر به عنوان…