کمیسون شورا

37
خورنا: با برگزاری انتخابات داخلی بین 9 عضو شورای اسلامی شهر شادگان رؤسای کمیسیون‌های داخلی این شورا مشخص شدند. عضو شورای اسلامی شهر شادگان با اعلام خبر انتخاب رؤسای کمیسیون‌های داخلی شورای این شهر اظهار کرد: پس از انتخابات صورت…