کمیته کنترل و نظارت

خورنا: مسئول کمیته کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با تاکید بر لزوم استفاده از کارگران گواهینامه‌دار توسط مالکان و پیمانکاران گفت: در آینده اگر مالکی از کارگر بدون گواهینامه مهارت استفاده کرد روند کارش متوقف می‌شود. مرادعلی واهبی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: مقررات ملی ساختمان موظف کرده است که ساختمان‌ها…