کمیته های فرهنگی

خورنا: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر آبادان تشکیل کمیته های مختلف فرهنگی را گام موثری در ارتقا فرهنگ شهروندی این شهرستان دانست. سمیرا کردی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تشکیل کمیته های فرهنگی مختلف نیازمند مشارکت اقشار مخلف جامعه است که در این راستا هم شهروندان و هم متولیان فرهنگ و هنر می…