کمیته امداد شادگان

خورنا: سرپرست کمیته امداد امام خمینی شادگان گفت: کمیته امداد شادگان 14 هزار و 127 مددجو دارد. جلیل علیزاده اظهار کرد: 14 هزار و 127 در قالب 5 هزار و 615 خانوار زیر چتر حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهرستان شادگان هستند. وی افزود: در حال حاضر افرادی که تحت پوشش این نهاد مقدس بوده با عزتمندی هر چه تمام‌…