کمیته امداد امام خمینی شادگان

خورنا: مدیر کمیته امداد امام خمینی شادگان گفت: هم اکنون بیش از 5 هزار و 486 خانوار شادگانی در شهرستان تحت پوشش این نهاد قرار دارند. جلیل علیزاده  اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از 5 هزار و 486 خانوار شادگانی با جمعیتی بالغ بر 13 هزار و 272 نفر در شهرستان تحت پوشش این نهاد قرار دارند. وی اضافه کرد: این تعداد خانوار…