کمربندی جنوب دزفول

خورنا: شهردار دزفول از افتتاح کمربندی جنوب این شهر در خرداد ماه امسال خبر داد و گفت:افتتاح این کمربندی هدیه شهرداری به مردم مقاوم دزفول به مناسبت چهارم خرداد روز دزفول می باشد.  ˈمحمدرضا کرمی نژاد ˈ روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود:کمربندی جنوب دزفول به طول 4/4 کیلومتر…