کمبود

37
خورنا حمید چیت چیان روز سه شنبه در همایش مدیریت منابع و مصارف آب در دانشگاه تهران، افزود: این وزارتخانه به دنبال نظرات تئوری نیست بلکه به دنبال راهکارهای عملی است. وی ادامه داد: وضعیت تامین آب شرب به خصوص در…

نماینده مردم بندر ماهشهر، هندیجان و امیدیه

خورنا  :  نماینده مردم بندر ماهشهر، هندیجان و امیدیه در مجلس شورای اسلامی از کمبود پزشک متخصص به عنوان یک چالش بهداشتی در این شهرستان و شهرهای اطراف آن نام برد. حبیب آقاجری به کمبود امکانات و تجهیزات بهداشتی و…