کمبود های بخش درمان اندیمشک

خورنا : مجمع خیرین سلامت کشور که با همکاری دولت تدبیر و امید و در جهت رفع محرومیت و کاستی های بخش درمان در کشور فعالیت خود را آغاز کرده است در شهرستان اندیمشک و در جهت حرکت در مسیر توسعه و ارتقا شاخص های سلامت و درمان با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و آهاد مردم از…