کمبود آب

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه بررسی وضعیت آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز، مصطفی شبه، معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در ارتباط با بحث تامین آب کشاورزی از نهر لشکرآباد گفت: همانطور که استحضار دارید، این نهر بعنوان یک نهر خاکی، طولی برابر با ۶۰ کیلومتر دارا می‌باشد که از آن در حدود…
خورنا کیخسرو چنگلوایی در نشست خبری ۲۴ آبان‌ماه که در محل این سازمان برگزار شد، اظهارکرد: در حال حاضر ۹۸٫۵ درصد تولیدات و محصولات زراعی و باغی استان وابسته به آب است و بین ۱٫۵ تا ۲ درصد تولیدات زراعی و باغی استان به صورت دیم کاشته می‌شود که عدد قابل توجه و بالایی نیست.   وی افزود: بنابراین اگر بگوییم…