کمبود آب

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه بررسی وضعیت آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز، مصطفی شبه، معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در ارتباط با بحث تامین آب کشاورزی از نهر لشکرآباد گفت: همانطور که…
خورنا کیخسرو چنگلوایی در نشست خبری ۲۴ آبان‌ماه که در محل این سازمان برگزار شد، اظهارکرد: در حال حاضر ۹۸٫۵ درصد تولیدات و محصولات زراعی و باغی استان وابسته به آب است و بین ۱٫۵ تا ۲ درصد تولیدات…