کمبود آب رامشیر

خورنا: فرماندار رامشیر با بیان اینکه روزانه با کمبود 3 تا 4 هزار متر مکعب آب مواجه هستیم خواستار تأمین آب شهر از رودخانه جراحی شد. به گزارش خرونا، رماندار رامشیر در جلسه ای که به منظور تأمین آب شرب پایدار شهر رامشیر در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید با اشاره به اینکه در…