کلنگ زنی

خورنا: با همت اولین خیر پارک ساز مراسم کلنگ زنی پارک یک هکتاری ارکیده سه در منطقه رسالت اهواز برگزار شد. عبدالامیر مجدم شهردار منطقه 8 اهواز در این مراسم گفت: احداث این پارک اولین کار ابتکاری و ارزشی است که به منظور ارایه خدمات به مردم شهر و افزایش نشاط و شادابی مردم انجام شده است و حضور مسئولین…