کلنگ زنی کمپینگ گردشگری ستاره جنوب اندیمشک

خورنا : عملیات ساختمانی مجتمع خدمات رفاهی بین راهی شهرک مدنی اندیمشک  آغاز شد. عملیات ساختمانی مجتمع خدمات رفاهی بین راهی شهرک مدنی اندیمشک  آغاز شد. در آیین کلنگ زنی این کمپینگ که با حضور جناب آقای…