کشف 100 سکه و اشیای عتیقه تاریخی

خورنا: فرمانده انتظامی شهرستان ˈگتوندˈ خوزستان از کشف 100 سکه و اشیای عتیقه تاریخی متعلق به دوران اشکانی و ساسانی با قدمت سه هزار ساله دراین شهرستان خبر داد. به گزارش سه شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ˈعبدالکریم بهادری زادهˈ در تشریح این خبر گفت: به دنبال اقدامات اطلاعاتی پلیس شهرستان ˈگتوندˈ از وجود سکه، اشیای…