کشف مواد مخدر دریابانی ماهشهر

خورنا: طباطبایی در راستای مقابله با توزیع مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ از کشف 180 کیلوگرم مواد مخدر ازنوع حشیش توسط دریابانی خبرداد. به گزارش خورنا از بندر ماهشهر، ریاست جلسه سید جعفر طباطبایی ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه با تاکید بر ضرورت مقابله با رشد پدیده مذموم مواد مخدر به عنوان منشاء…