کشف شیشه ماهشهر

خورنا: یک منبع آگاه گفت: پرسنل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان ماهشهر 10 کیلوگرم مواد روان گردان شیشه در شهرستان ماهشهر کشف و ضبظ شد. یک منبع آگاه در گفتگو با خورنا اظهار داشت: متهم در شهرک طالقانی بندرماهشهر به همراه 10 کیلوگرم مواد روان گردان شیشه توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرمانداهی نیروی انتظامی شهرستان…